Általános szerződési feltételek

1. A szerződő felek

1.1 Eladó

Megnevezése: Netadmin Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
Címe: 2081Piliscsaba, Juhar fasor 16.
Cégjegyzék száma: 13-09-109074
Adószáma: 12597574-2-13

1.2 Vásárló
Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Tündérkert Kiadó webáruházának internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szállító
A Netadmin Kft. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 04032-0002

2. Általános rendelkezések, az ÁSZF célja

Az Eladó az általános szerződési feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
Az általános szerződési feltételek az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az általános szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a webáruház szolgáltatást biztosítja, vagy az ÁSZF-et módosítja.

3. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a tunderkertkiado.hu oldalon levő internetes áruházban található valamennyi árucikk, amire a Vásárló vásárlási megrendelést rögzít. A Vásárló az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.
A megrendelés rögzítésével a Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

4. A Vásárló személyes adatainak kezelése

A webáruházban való vásárlás során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a webáruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek. Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el, és az adatokat csak a vásárlás érdekében szükséges ideig tarta nyilván.
Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkat itt találja >>

5. A szerződés létrejötte és módosítása

5.1 Általános jellemzők

A Szerződés az Eladó, tunderkertkiado.hu weboldalán levő webáruházában történő megrendeléssel, illetve jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy a megadott adatok értelmezhetetlenek, a megrendelést törölje. Ezzel egyidejűleg, amennyiben erre a megadott adatok alapján mód nyílik, a Vásárlót értesíti a helytelen adatközlés miatt törölt adatok és megrendelés tényéről.

5.2 Megrendelés módosítása, törlések
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már a Vásárló által közvetlenül nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az oldal Vevőszolgálat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a csomagfeladás előtt lehetséges.

5.3 Árak
A termék mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.

5.4 Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előreutalással egyenlítheti ki.
Előutalás esetén az áru és a szállítás teljes ellenértékét az Eladó bankszámlájára kell átutalni, az Eladó előlegbekérő bizonylata alapján. Eladó a teljes vételár és szállítási költség bankszámláján való jóváírását követően indítja a szállítást. Előre történő utalás esetén az Eladó a megrendeléstől számított 14 naptári napig tartja függőben a megrendelést. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik meg bankszámlájára az ellenérték a megrendelés előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

PayPal számlával történő előre fizetés: PayPal számlával rendelkező ügyfeleink PayPal egyenlegükről is kiegyenlíthetik megrendelésük számláját.

5.5 Szállítás
Az Eladó szállítási cím tekintetében, csak a Magyarország területéről beérkező megrendeléseket tudja teljesíteni.
Az Eladó a megvásárolt termékeket a raktárkészlet és a választott fizetési mód függvényében a megrendelést követő munkanapon, de legkésőbb öt munkanapon belül küldi el. Kivéve, ha az adott terméknél más szállítási határidőt tüntet fel.
A kiszállításra vonatkozó határidőt a webáruház a vásárlás befejezése előtt kijelzi a Vásárló számára. A kiszállítás pontos napjáról az Eladó e-mailben vagy telefonon előre értesíti a Vásárlót.

5.6 Sikertelen kézbesítés
A Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

6. Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárló a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben rögzített feltételek mellett az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható, a határidő első napja tehát az átvételt követő első munkanap. A kormányrendelet értelmében az áru visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. Eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak. A kormányrendelet értelmében az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A Vásárló a fenti jogszabály 5. § c) pontja alapján nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha emblémázott termékeket, vagy kifejezetten kérésére gyártott termékeket vásárol, illetve ebben az esetben az Eladó felé az egyedi kérés teljesítésével keletkezett, a termék előállíttatásával kapcsolatban felmerült többletköltségét köteles megtéríteni. A fenti kikötés csak arra az esetre vonatkozik, ha a Vásárló olyan termék megvásárlása esetében gyakorolja az elállás jogát, mely termék minden tulajdonságában megfelel a Vásárló megrendelésének.

7. Szavatosság

A 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben biztosított elállási jogon túl a Vásárlónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306. § (1) a) pontja alapján lehetősége van a hibásan szolgáltatott dolog, vagyis hibás termék kicserélését kérni, amennyiben az már az átvételkor is rendelkezik a kifogásolt hibával.

Vélemény, hozzászólás?